Levering, hypotheek, samenlevingsovereenkomst en 2 gelijkluidende testamenten

Je huis en je relatie geregeld

Een leveringsakte is het document waarmee een huis, grond of een ander onroerend goed op uw naam wordt gezet. Een hypotheekakte is het document waarmee je een huis, grond of een ander onroerend goed in onderpand aan de geldverstrekker geeft . Op die manier heeft de geldverstrekker de zekerheid dat hij de lening terug krijgt.

Als je gaat samenwonen is het belangrijk bepaalde dingen te regelen. Hoe verdeel je de kosten van de huishouding? Wie heeft welke spullen ingebracht? Wil je dat je partner gerechtigd is tot het partnerpensioen dat je bij je overlijden nalaat? Naar wie gaan de gemeenschappelijke spullen als één van beide overlijdt? Allemaal, maar zeker niet de enige, vragen waarop een samenlevingsovereenkomst een antwoord kan bieden.

Echter als je je eigen privévermogen wilt nalaten aan elkaar of anderen dan zul je een testament moeten maken. Maar een testament kan ook het antwoord regelen op vragen als: moet worden geregeld dat een erfgenaam jouw erfenis niet hoeft te delen bij een scheiding? Wil je dat er zo min mogelijk erfbelasting over jouw erfenis wordt betaald? Wie gaat de zorg op zich nemen voor jouw minderjarige kind(eren)? Moeten kinderen tegen zichzelf worden beschermd en niet zo maar over jouw erfenis kunnen beschikken? Als je geen kinderen hebt: naar wie moet jullie nalatenschap gaan (naar de familie van de langstlevende?)? Zo maar een aantal zaken die je in je testament regelt.

Wat doen wij?

 • Voor de samenlevingsovereenkomst en de testamenten nodigen wij jullie (liefst wat ruim) voordat alle akten worden getekend, uit voor een gesprek en nemen tijdens het gesprek jullie situatie en wensen door.
 • Wij regelen de rest.

Wat doen jullie?

 • Jullie geven aan  de makelaar, bank en/of hypotheekbemiddelaar door dat wij voor jullie de leveringsakte en de hypotheekakte gaan verzorgen en dat de stukken naar ons gestuurd kunnen worden.
 • Tijdens de afspraak om de samenlevingsovereenkomst en de testamenten te bespreken nemen jullie een geldig legitimatiebewijs mee.
 • Indien van toepassing: neem je je bestaande samenlevingsovereenkomst en/of testament mee.
 • Jullie geven tijdig (vijf werkdagen) voor de ondertekening van de akte wijzigingen en/of de nog ontbrekende gegevens door.

Wat krijg je?

Je krijgt een leveringsakte en een hypotheekakte met alle daarbij behorende wettelijk verplichte basiswerkzaamheden zoals deze zijn opgenomen in de bijlage bij de code helder offreren en tarifiëren van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (de code HOT).

Wat betreft de samenlevingsovereenkomst en de testamenten is ons tarief gebaseerd op akten met de meest voorkomende bepalingen voor een samenlevingsovereenkomst en testamenten.  Indien, specifieke, vaak op maat gemaakte, bepalingen moeten worden opgenomen of veelvuldig overleg nodig is om tot een akte te komen kunnen daarvoor extra kosten in rekening worden gebracht.  Indien daarvan sprake is zul je tijdig door ons worden geïnformeerd en kun je – kosteloos – je opdracht aan ons intrekken.

De meest voorkomende bepalingen zijn in:

Samenlevingsovereenkomst

 • Een regeling betreffende de kosten van de huishouding.
 • Het uitzonderen van de premies van overlijdensrisico- en/of levensverzekeringen.
 • De aanwijzing van elkaar als begunstigde van een partnerpensioen.
 • Een verblijvingsbeding (regeling bij overlijden m.b.t. gezamenlijke spullen).
 • Een regeling bij het einde van het samenwonen.
 • De lijst van aanbrengsten.

Testamenten

Jullie krijgen testamenten met de meest voorkomende bepalingen en de daarbij behorende werkzaamheden

Deze meest voorkomende bepalingen in een testament zijn:

 • Het herroepen van een oud testament.
 • Het pas onder bijzondere omstandigheden opeisbaar maken van de erfdelen van kinderen (langstlevende-regeling in de vorm van een wettelijke verdeling of een tweetrapstestament).
 • De benoeming van de erfgenamen.
 • Het benoemen van een voogd en het instellen van een bewind en benoemen van een bewindvoerder.
 • Het benoemen van een executeur.
 • Het opnemen van een uitsluitingsclausule.

In de bijlages, waarnaar hierna wordt verwezen, kun je de wettelijk verplichte werkzaamheden voor een leveringsakte en een hypotheekakte terug vinden Zie: Bijlage bij HOT_ Werkzaamheden – Voor levering en Bijlage bij HOT_ Werkzaamheden – Voor hypotheek

Het komt voor dat de te leveren woning een gebrek bevat dat of door de verkoper nog hersteld dient te worden of waarover discussie bestaat tussen verkoper en koper. Het komt dan voor dat verkoper en koper overeenkomen dat een bedrag gereserveerd wordt om daaruit het herstel van het gebrek te bekostigen of om daarmee te bespoedigen dat het gebrek wordt hersteld. Indien een dergelijk bedrag bij de notaris wordt gereserveerd (ook wel een depot genoemd), dan is de notaris verplicht een depotovereenkomst op te stellen. De kosten van het opstellen van een dergelijke overeenkomst bedragen € 295,– inclusief BTW. Indien het depot aanleiding geeft voor besprekingen en/of correspondentie, dan zal  de daarmee gemoeide tijd eveneens in rekening worden gebracht.

Meer informatie

€ 1476 inclusief

Akte opstellen

Hiermee geef je 123Notaris opdracht om jouw akte te laten opstellen. Dit aanbod is onder voorbehoud en kan in sommige gevallen meerwerk met zich mee brengen. Uiteraard altijd in overleg.

Stel mijn akte op