Lees ons coronabeleid

Oprichting BV (flex-BV)

Ik wil een onderneming starten en gaan uitoefenen in de vorm van een b.v.

Via 123Notaris kun je een B.V. met standaard statuten (conform het kantoormodel van 123Notaris) en één aandeelhouder oprichten. Deze statuten zorgen er tegelijkertijd voor dat je een flex-B.V. krijgt. Voor alle duidelijkheid: een flex-B.V. is gewoon een B.V.. We noemen die B.V. een flex-B.V. omdat de statuten geheel up to date zijn met de laatste stand van de flexibele B.V.-wetgeving. De flex-B.V. bestaat dus niet.

Als je een onderneming start moet je je afvragen in welke vorm je dat gaat doen. In de vorm van een éénmanszaak (tenminste, als je de onderneming alleen uitoefent), in de vorm van een vennootschap onder firma  of maatschap (in beide gevallen samen met één of meer anderen)  of in de vorm van een B.V. . Het antwoord op die vraag is vaak afhankelijk van twee aspecten:

 1. Fiscaliteit
  De B.V. kent een ander belastingregime (de vennootschapsbelasting) dan bijvoorbeeld de eenmanszaak (inkomstenbelasting). Het is sterk afhankelijk van individuele omstandigheden of het ene dan wel ander belastingregime gunstiger is dan de andere. Overleg daarover met uw fiscalist of accountant.
 2. Risico
  Waar u bijvoorbeeld, bij de eenmanszaak altijd zelf aansprakelijk bent is dat bij de B.V. de B.V. zelf. Met het oprichten van een B.V. kun je voorkomen dat je privé aansprakelijk wordt gesteld. Maar hier geldt ook dat je onder omstandigheden zelf naast een B.V. aansprakelijk gesteld kunt worden.

Onze procedure

 • Wij sturen jou en vragenlijst waarop je een aantal gegevens moet invullen die wij nodig hebben om een oprichtingsakte te maken. Eén van die gegevens is de naam van de op te richten B.V.. Let op! De naam mag niet (bijna) dezelfde zijn als die van een andere rechtspersoon, doe daarom een handelsnaamonderzoek. Op de site van de Kamer van koophandel kun je controleren of de naam al bestaat of (te) veel lijkt op een al bestaande naam, zie: http://www.kvk.nl/over-de-kvk/uw-inschrijving-bij-de-kamer-van-koophandel/inschrijven-bij-de-kamer-van-koophandel/handelsnaamonderzoek/?refererAliasStat=handelsnaamonderzoek
 • Wij stellen een concept op van de oprichtingsakte en een volmacht voor de ondertekening daar  en sturen dit ter beoordeling  en ondertekening per mail toe.
 • Jij zult op grond van de toepasselijke wettelijke voorschriften door 123notaris geïdentificeerd moeten worden. Dat zal gebeuren aan de hand  van jouw geldige legitimatiebewijs (Nederlands  paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).
 • Je kunt daartoe zonder afspraak tijdens kantooruren (8.30 uur -17.30 uur) langskomen bij één van de kantoren van Damsté advocaten-notarissen te Almelo of Enschede. Naast jouw legitimatiebewijs moet je dan tevens de volmacht meebrengen en die ter plaatse ondertekenen.
 • Zodra de identificatie/legalisatie heeft plaats gevonden kan de oprichtingsakte worden gepasseerd.
 • Het passeren van de akte zal in beginsel plaatsvinden op basis van een aan jou toegestuurde volmacht zodat je niet bij het passeren (het ondertekenen van de akte) aanwezig hoeft te zijn. Indien je daar de voorkeur aan geeft mag je uiteraard bij het passeren ook persoonlijk aanwezig zijn. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.
 • 123notaris zorgt voor inschrijving bij de KVK, maakt het aandeelhoudersregister en stuurt je na afloop een afschrift van de oprichtingsakte en aandeelhoudersregister per post toe. Op uw verzoek worden de stukken aangetekend verzonden, de kosten hiervan worden in rekening gebracht.

Wat krijg je?

Een B.V. op basis van het kantoormodel van 123notaris.Onze tarieven zijn gebaseerd op akten met de meest voorkomende bepalingen in die akten.  Indien, specifieke, vaak op maat gemaakte, bepalingen moeten worden opgenomen of veelvuldig overleg nodig is om tot een akte te komen kunnen daarvoor extra kosten in rekening worden gebracht.  Indien daarvan sprake is zul je tijdig door ons worden geïnformeerd en kun je – kosteloos – je opdracht aan ons intrekken.

Meer informatie

€ 550 inclusief

Akte opstellen

Hiermee geef je 123Notaris opdracht om jouw akte te laten opstellen. Dit aanbod is onder voorbehoud en kan in sommige gevallen meerwerk met zich mee brengen. Uiteraard altijd in overleg.

Stel mijn akte op